Tak pravil praotec

Může být sloužena půlnoční mše na Silvestra? Jistě, to není jen výsada Vánoc, jedné jsme se také před léty zúčastnili. Kamarádi nás pozvali do Vizovic, které jsou všeobecně známé nejen jako rodiště Bolka Polívky, ale i jako sídlo likérky R. Jelínek a hudební skupiny Fleret. Je to již pravé a nefalšované Valašsko. Byla to však akce zcela...

Patřím k nemoha mužům, kteří jsou členy pěveckého sboru. Ten náš připravuje tradičně koncert k Vánocům a pak jeden jarní. Ten někdy vyjde na Velikonoce. V repertoáru jsou náročná vokálně instrumentální díla klasiků zvučných jmen, často se jedná o mše. O Vánocích přinášíme také něco lidovějšího, je to Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Vánoční...

Někdy se ve vzpomínkách vracím do dětství mého rodného Moravského Slovácka. Strýc Václav byl vinař a znám jeho lásku. Po příchodu z práce vzal krajíc chleba a šel do vinohradu. Pod vysokým slováckým nebem byl sám, daleko od lidí, jen on a vinné keře. A bývalo zvykem, že se u něho scházela široká přízeň, bylo nás tehdy 14 rodin...

Velké lodě

06.12.2020

Hladina FEN kineziologie roku 2020 je poněkud rozčeřená a to přináší otázky, na které mnozí kolegové obtížně hledají odpověď. Setkal jsem se s jednou z prvních absolventek a ona položila otázku, kam se má v této nepřehledné době přiklonit. Bez přemýšlení jsem odpověděl, že nejlépe nikam, kineziolog má být solitér. Moje metoda, moje práce, moji...

Na Moravském Slovácku se traduje historka o zvídavém vnoučkovi. Ten se jednou zeptal staříčka, jestli může plavat okutý kůň. Jistě si představil, že podkovy na kopytech působí stejně, jako by si plavec na ruce a nohy připevnil činky. Saříček zabafali z fajky a odpověděli: Tož, može, aj nemože, záleží na koňovi. Člověka bezděky napadne paralela k...

Ke středu

13.10.2020

Jednoho večera, bylo to po návštěvě dalajlámy v Praze, jsem seděl s Leo Pavlíkem u naší oblíbené kávičky. Mimo jiné přišla řeč na návštěvu jeho svatosti v kostele sv. Salvátora, která vzbudila nebývalý zájem veřejnosti. To, že Tomáš Halík pozval do křesťanského kostela vrcholného představitele jiného duchovního kultu, jsem považoval za docela...

Jako dnes vidím den, kdy před naším domkem zastavilo tmavé Audi. Vystoupila z něho kamarádka Hanka a známý pilot automobilových soutěží Leo Pavlík. Zajímal se o kineziologii One Braine a měl pro nás úkol, potřebuje něco přetestovat. Když jsme to s manželkou provedli, byl spokojen, naše výsledky se shodují s jeho a navíc jsme se ukázali jako hodně...

Rovnost

28.09.2020

Jednoho podzimního večera jsme s Leo Pavlíkem seděli u naší oblíbení kávičky a přišla řeč na to, jak je i pro nás těžké řídit se zásadami, které lidem doporučujeme. Snadno se rozdávají hraběcí rady, ale obtížně se podle nich žije. Dospěli jsme k závěru, že důvodem těžkostí je naše přirozenost, jsme stejní jako lidé kolem nás a tudíž náchylní ke...

O penězích

28.09.2020

Vztah člověka k penězům je problematická záležitost. U Židů byly od nepaměti ceněny a jejich dostatek se považoval za příznak boží přízně. Křesťané je naopak po celý středověk považovali za nečisté, proto se nesměli věnovat lichvě, tu přenechali právě Židům. Duchovní otcové křesťanů všech úrovní však peníze ochotně přijímali, on provoz kostela něco...