Ke středu

13.10.2020

Cesta ke středu

Jednoho večera, bylo to po návštěvě dalajlámy v Praze, jsem seděl s Leo Pavlíkem u naší oblíbené kávičky. Mimo jiné přišla řeč na návštěvu jeho svatosti v kostele sv. Salvátora, která vzbudila nebývalý zájem veřejnosti. To, že Tomáš Halík pozval do křesťanského kostela vrcholného představitele jiného duchovního kultu, jsem považoval za docela odvážný kousek. Řada církevních otců s ním nesouzní, někteří kritici dokonce popírají jeho kněžství a v minulosti se ho úspěšně podařilo vykousat z teologické fakulty.

Leo vytáhl svůj poznámkový blok a nakreslil rozpůlený citrón. Pak řekl, že si mám každý dílek představit jako nějaký náboženský systém. Pokud se budeme pohybovat někde kolem slupky, tak je to problém. Tam najdeme lidi málo zralé a někteří jsou schopni se z náboženských důvodů nenávidět a dokonce i zabíjet, nebo takové chování alespoň schvalovat. Čím je však člověk zralejší, tím stojí blíže středu, více ostatní chápe a je k nim tolerantnější. Ti nejblíže středu si velmi dobře rozumí a mohou se navzdory odlišnostem i přátelit.

Proč by Halík nemohl do kostela pozvat dalajlámu?Uznávám, že mohl, vyvolal tím sice zlou krev, ale je hodně známý a tím pádem i vlivný. Některé jeho názory na náboženství jsou poněkud nekonvenční, na mše k němu však chodí mladí lidé a ti mu ochotně naslouchají. Když se na citrón podívám, tak je jasné, že střed je jen jeden, asi páter dospěl ke stejnému názoru. Všechny náboženské systémy mají pouze jeden střed. Je jistě žádoucí se tomuto středu přiblížit, hlavní podmínkou je posun myšlení.

Považuji za logické, že můžeme tento model použít i na více oblastí, tedy i na tu, která se označuje jako alternativní pomoc. Jednotlivé dílky pak představují bylinkáři, reikisté, dornisté, kraniosakrální terapeuti, také kineziologové a další. Ti nezralí se mohou vzájemně popírat, osočovat, hašteřit a považovat svoji metodu za tu lepší. Zralí si rozumí a jsou schopni spolupracovat. Lze tento model použít na kinezilogii? Určitě ano. A pak zde máme Edu kineziology, One Braine, psychokineziologii, Kineziologii Světla, Kineziologii srdce, FEN kineziologii a další odnože, kterých je několik stovek. Všechny však mají také jen jeden střed.