Mgr. Pavel Bráblík

Jmenuji se Pavel Bráblík a pracoval jsem 17 let jako vedoucí linky důvěry, kam volají lidé, kteří se ocitli v pro ně neřešitelné nebo složité životní situaci, kterou nezvládají vlastními silami.

K této práci mě přivedlo moje vzdělání sociologa. Linka důvěry má ale bohužel jen omezenou možnost pomoci. Chybí zde přímý fyzický kontakt s lidmi, a k tomu mě přivedla až kineziologie.

V roce 1998 jsem začal navštěvovat kurzy kineziologie systému One Braine, a po absolvování pátého stupně jsem zahájil praxi. Záhy se ale v mé práci objevily odchylné postupy, daleko výhodnější a efektivnější pro klienta. A proto jsme společně s Jitkou Slaměnou vytvořili nový model základních způsobů lidského prožívání, nazvaný Zrcadlo uvědomění. Snažili jsme se zobrazit tzv. fenomén = prazáklad problému, toto slovo se opět odvíjí od sociologie. Také se nám povedlo naše řešení standardizovat tak, aby byl problém snadno uchopitelný.

V roce 2000 jsem se seznámil s Leo Pavlíkem a pod jeho vlivem jsme společně postupně vybudovali nový způsob kineziologické práce, nazvaný systém jednoty. Došlo tedy k úplnému odklonu od One Brain kineziologie.

Fenomenologická kineziologie je jiná v přístupu k problému. Nesnažíme se postupovat po časové ose a provádět postupné uvolňování zátěží. Jdeme přímo na jádro problému a k řešení využíváme informační systémy a především systemické konstelace. Toto jsou hlavní pracovní metody.