O METODĚ

Co je to Fenomén?

Fenomén je prazákladem problému a vzniká působením vnějšího vlivu na člověka.

Co je to Fenomenologická Kineziologie?

Fenomenologická kineziologie umožňuje prostřednictvím svalové reakce toto jádro problému zobrazit, a dál postupovat až k jeho uvolnění. Toto řeší obtíže mentální, emocionální a fyzického těla u dětí i dospělých.

Je metoda vhodná pro mě a můj problém?

Metoda je vhodná prakticky pro každého. S malými dětmi se pracuje zpravidla přes prostředníka, což bývá hlavně máma, a saháme až do té nejvyšší věkové kategorie. Je tedy vhodná pro celou populaci pro různé tipy problémů. Můžeme řešit zdravotní, vztahové, psychické, citové i jiné. Ale pouze z té pozice, co je v člověku v nepořádku. Co je v nepořádku v jeho fungování. V jeho pohledu na věci, v jeho prožívání.

Jak metoda funguje?

Jak to funguje nejraději vysvětluji na technickém modelu. Představíme si, že naše hlava je jako počítač, který má hardware i software. Takový software počítače lze snadno poškodit. Stačí nějaký virus. Stačí nějaký nebezpečný program. Když do sebe člověk uloží takovýto nebezpečný program, tak se změní určitá funkce tohoto počítače. A ten pak dává chybné výstupy. Chyba se pak projevuje v různých oblastech jeho fungování. My se snažíme škodlivý program najít a uvolnit. Říkáme tomu odblokovat.

Testování svalů je vlastně nepřímé testování mozku. Prostřednictvím svalové reakce se nám zobrazují informace, která je uložena hluboko v mozkových strukturách a tato informace nemusí být vždy v souladu s naším přesvědčením. S naším vnímáním okolností.

např. se do hloubky psychiky uloží problém s autoritou, kterou je třeba matka nebo otec. Potom se může stát, že člověk reaguje stejným způsobem na autoritu nadřízeného na pracovišti a třeba se domnívá, že je proti němu zaujatý. Přitom problém je v jeho psychice. V jeho přístupu k této situaci.

Pracujeme také s memy. Mem nevytvořila kineziologie, existoval zde i před ní. Je to vlastně určitý program. Odvíjí se od prožitku, který člověk zaznamenal do svojí psychiky a který pak ovlivňují jeho další fungování.

Můžeme si to představit na příkladu, kdy dítě prožilo stres na vodním tobogánu a do jeho psychiky se uložil problém, který narušil plynulý tok řeči. Nebo jiný příklad, kdy měla žena problémy jako dívenka při cestě do tanečních za podzimního večera na zastávce trolejbusu a do ní se uložil škodlivý program, který způsobuje, že se u ní pravidelně na podzim vyskytují nevysvětlitelné stavy úzkosti. Nebo podnikatel prožil exekuci majetku a do roka má gastritidu. On to vůbec od té situace neodvozuje, ale my tam ten problém rozpoznáme. Čili silný, stresující zážitek, který vytvořil škodlivý program v jeho psychice. A ten se nakonec somatizoval - přenesl se až na tělesnou úroveň.

Kde má metoda svoje místo?

Naše metoda je naprosto civilní. Nepodléhá žádnému náboženství ani ideologii a snaží se o zprůchodnění toho, co je přirozené pro člověka. Co k němu patřilo a pouze bylo zneprůchodněno nějakým prožitým problémem.

Mnohdy začínáme tam, kde končí jiné disciplíny. Třeba psychologie nebo medicína. Někteří lékaři ke mě posílají pacienty, kteří mají psychosomatické potíže. Protože oni můžou pacientovi říct, že ten problém je v hlavě a ne v orgánu, a proto ho nemůžou řešit. A proto my můžeme na jejich práci navázat. Problém řešíme.

Vyškolil jsem už řadu úspěšně praktikujících terapeutů a zde si je můžete najít a domluvit návštěvu.

                                                                                     

                                                                                                                           Mgr. Pavel Bráblík