Pracovní metoda

28.09.2020

O pracovní meto

Jako dnes vidím den, kdy před naším domkem zastavilo tmavé Audi. Vystoupila z něho kamarádka Hanka a známý pilot automobilových soutěží Leo Pavlík. Zajímal se o kineziologii One Braine a měl pro nás úkol, potřebuje něco přetestovat. Když jsme to s manželkou provedli, byl spokojen, naše výsledky se shodují s jeho a navíc jsme se ukázali jako hodně rychlí. O sobě řekl, že pracuje jako trenér a zajímají ho vlivy, které negativně ovlivňují výkonnost sportovců. Navštívil i Severní Ameriku, kde se provozuje přírodní léčení navazující na indiánské tradice. Tím začaly roky spolupráce, které vyústily ve dvě pracovní metody, té mojí se říká FEN kineziologie.

Na jedné z večerních schůzek jsem mu hrdě ukazoval 9 šanonů, ve kterých jsou návody na korekce prováděné metodou One Braine a příslušné k různým lidským obtížím. K tomu řekl, že metoda je dobrá, ale dáváme k ní naprosto chybnou filozofii. Příčiny problémů jsou jednoduché a řešení může být také jednoduché. Jenže různí guruové rádi vytvářejí složité systémy práce, avšak to nejdůležitější svým žákům stejně nesdělí. Navíc to není automat, korekce fungují jen tehdy, když mají fungovat. Když fungovat nemají, tak se snažíme marně. Tento postoj otřásl našimi dosavadními jistotami, dnes vidím, že jsme tehdy pracovali tak nějak naslepo.

Povídal nám o práci indiánských šamanů, hlavní je vždy cesta a informace. Když někdo z jejich kmene onemocněl, tak se šaman odebral do ústraní. Zde koncentroval svoje cítění a také hledal silové zvíře onoho člověka. Jakmile pocítil, že je našel, snažil se bedlivým pozorováním jeho chování zjistit, co mu zvíře sděluje. Musel vědět, jestli vede k uzdravení cesta a jakou informaci je třeba k jeho dosažení odeslat. Pokud bylo zjištění kladné, mohl korekci ihned provést, ale byl zdrženlivý, lidé totiž potřebují rituál. Vrátil se tedy do tábora, nechal zapálit velký oheň a shromáždit všechny obyvatele. Pak bubnoval, brumlal si hrdelním hlasem a tančil kolem ohně. Nakonec odeslal informaci a prohlásil, že udělal kouzlo a také kdy se nemocný uzdraví.

Pro člověka ovlivněného materialismem patří takové povídání do říše pověr. Nechtě jsem však připustil, že indiánský šaman musel být většinově úspěšný, jinak by ho ostatní neakceptovali. Sem tam šlo prohlásit, že mu kouzlo pokazil zlý duch, ale to mohl být jen ojedinělý neúspěch. Opakováním by hrozil svoji vážnost. S jednou šamankou jsme se později pod naší střechou setkali a naskytla se nám možnost pozorovat ji několik dní. Pracovala s páteří, informace odesílala lehkým úderem do určitých obratlů, což prováděla při nádechu nebo výdechu. My jsme si představili, že z meziobratlových prostor vycházejí nervové svazky do konkrétních částí těla a páteř je vlastně hlavní informační kanál. Velmi jednoduché odeslání informace, lze to však udělat i složitě.

Nemnoho lidí vidělo Leo Pavlíka při práci. Když dostane zadání, koncentruje se a pak svoje vnímání materializuje, tedy zapíše na list papíru. Pokud je cesta volná, pohybem ruky odešle informaci. To je mistrovská verze pomoci, jeho zásah proběhne v řádu minut, k této formě bychom se mohli jednoho dne také dopracovat. Proti tomu však stojí pokušení objevitelských cest a tak lze z metody jednoduché znovu vytvořit složitou. Mám pochybnost, že se tím zvýší účinnost, určitě však naroste zátěž na obou stranách. Naše práce je energeticky náročná, má být proto co možná nejrychlejší a tudíž šetrná vůči klientovi i terapeutovi.

V našem kraji je silná mariánská tradice a máme zde tři významná poutní místa. Je to Provodov, Štípa a zejména mýty opředený Hostýn, který se tyčí na konci hřebene vybíhajícího nad roviny Hané. Nahoru vede úzká silnice, zdlouhavě obtáčí úbočí, příležitostně slouží autobusům s poutníky, celoročně pak pěším turistům. My však používáme rychlou stezku, vede od úpatí hory k vodní kapličce, jsem příznivcem rychlé cesty. Nejsem však zásadním odpůrcem hlubokého rozkrývání, má smysl, když někdo na vyšší úrovni poznání nutkavě pociťuje potřebu pochopit skryté souvislosti svého problému. Běžnému klientovi však kupa dalších informací nepomůže, on je i z té jednoduché formy práce naprosto paf.