Rovnováha hemisfér

20.02.2022

Maminka Marta ve věku 38 roků přišla na sezení se zadáním napravit vztahy se synem Dominikem. Pro zobrazení byla určena rodinná konstelace s třemi účastníky. Číslo 1 je Dominik, nachází se hluboko v prvním kvadrantu, takže je pozitivně laděný, ale velmi oslabený. Číslo 2 je překvapivě rovněž Dominik, nachází se v hloubi kvadrantu 3, je tedy silně negativně laděný. Maminka stojí na dně kvadrantu 4, významně neumí ve vztahu fungovat. Všichni účastníci se nikam nedívají, mají zavřené oči i uši, komunikace zásadně uvázla. Fiktivní rozhovor probíhá tak, že maminka oslovuje Dominika 2 a on ji nepřijímá. Dominik 1 zase oslovuje maminku a říká, že Dominik 2 dělá hlouposti.

Velmi zvláštní nastavení a je to ojedinělý případ, kdy někdo v životě hraje dvojroli. Po provedení korekce maminka zaujme optimální pozici v kvadrantu 1 blízko středu společně s Dominikem 1, očekává se změna ladění na pozitivní, optimální. Dominik 2 se v rámci třetího kvadrantu posune blízko středu, ponechá si tudíž mírně negativní ladění. To znamená, že se matka s částí syna úplně pozitivně sladí a negativní ladění druhé části se výrazně utlumí. Upozornil jsem ji však, že komunikace s chlapcem bude i nadále v určité oblasti váznout, zůstávají jim zavřené oči i uši. Takže jsme dosáhli úspěchu, ale tahali jsme provaz pouze za jeden konec. Ještě by byla potřebná přímá práce se synem.

Při řešení této zvláštní konstelace jsem si připomenul kurz kineziologie One Braine. Tam se probíral problém nazvaný nerovnováha mozkových hemisfér. Výklad byl takový, že každý máme jako dominantní jednu mozkovou hemisféru, někteří lidé však hemisféry přepínají a v jejich fungování se mohou vyskytovat zvraty, vlastně hrají dvojroli. Ve vteřině mohou změnit postoj v úplně opačný a jsou často nevyspytatelní. Odblokováním se situace v řešeném vztahu určitě zlepší, ale obávám se, že jádro problému zůstává. Existují totiž dva Dominici v jednom těle. Zeptal jsem se maminky, zda není syn náhodou narozen ve znamení blíženců, o těch se říká, že jsou současně čertem i andělem. Dominik je ryba a ta se také zobrazuje duálně. Jedna pluje na hladině, druhá v hlubině, první vlevo, druhá vpravo. Třeba na tom astrologickém přístupu také něco bude.