Kůň není motorka

14.04.2021

Kůň není motorka

Všeobecně rozšířenou potřebou prarodičů je pečovat o vnoučata a podstrojovat jim. Tak jsem i já v dobrém úmyslu oslovil kolegyni, která je známá chovem koní. Chtěl jsem dát nejstarší vnučce k narozeninám nevšední zážitek jezdeckého výcviku. Je přece velká a záhy opustí základní školu. Zaplatil jsem tedy sérii lekcí s žádostí o hodného koně, abych pak oslavenkyni překvapil dárkovým poukazem. Byl jí přidělen klidný valach, nicméně ta dobrá žena od koní utrousila nenápadnou poznámku. Lidé se podle ní mylně domnívají, že se kůň řídí jako motorka, když se na něm sedí obkročmo. To jsem ještě netušil, že se její slova záhy naplní.

Na jízdárně bylo vše v pohodě, valášek šlapal jako hodinky. Pak nadešel den, kdy se měla uskutečnit dlouho očekávaná vyjížďka do terénu. Okolí bylo klidné, velká rovná louka, krásný letní podvečer, koně běželi v mírném klusu, vpředu vnučka a v závěsu instruktorka. Pak přišel nečekaný zvrat. Valášek vyrazil divokým tryskem a nedal se zastavit. Je štěstím, že to děvče mělo tělo zocelené judem i aerobikem a udrželo se v sedle, než je instruktorka dojela a koně zklidnila. Co se stalo? Koňáci, se kterými jsem pak mluvil, měli dva rozdílné názory. První za vším viděl splašení v důsledku úleku. Rušivý podnět sice nikdo nezaznamenal, ale nevíme, co to zvíře nosí v hlavě a s čím se kdy setkalo. Druhým názorem pak byla prostá soutěživost, valášek mohl vnímat, že ho druhý kůň dojíždí a chtěl si to s ním jednoduše rozdat. Každopádně byl nejistě jetý.

Na tuto historku jsem si vzpomněl, když jsem dostal dotaz od naší kolegyně. Testovali s kamarádkou stejné téma, někde se sešli, ale jindy byly výsledky významně odlišné. Kde se stala chyba? Tím se dostávám k slovu containment. Tento termín původně patří do politického slovníku tzv. studené války, ale později byl převzat krizovou pomocí. Pracovníci si ho však přejmenovali na kontejner a toto slovo lépe vystihuje určitou dispozici člověka. Mám na to kontejner, nemám na něho kontejner, jsem schopen tento případ uchopit, nedokážu to správně řešit. Kontejner se zvětšuje a prohlubuje praxí. Jistě máte v paměti naše kurzy, na zadané téma jsem udělal jednoduché a rychlé řešení. Vám pak následně v mnoha případech vycházelo něco naprosto podivuhodného. Proč to nemohlo být elegantní a jednoduché? Odpověď je prostá, kontejner byl doposud příliš malý.

Nicméně jsem zažil situaci, kdy i zkušení terapeuti dospěli shodně k chybnému závěru. U mojí osoby blízké se jednou vyskytl závažný zdravotní problém. Lékařskou diagnózu jsem si přetestoval a shledal, že je chybná. Tak jsem přizval Leo Pavlíka a požádal ho o stanovisko. I on dospěl k stejnému názoru, lékaři se prostě mýlí. Spadl mi kámen ze srdce, nastala úleva a čas bezstarostně plynul. Pak přišla zdrcující rána, diagnóza byla správná. Jak jsme se mohli oba tak těžce zmýlit? Já jsem byl v tomto případě emocionálně angažovaný, ale Leo stál úplně mimo. Oba máme přitom dost dobrý kontejner a víme, jak se vyhnout chybě. Po dlouhém přemítání jsem dospěl k závěru, že zde zapůsobilo něco, co stojí mimo nás, neměli jsme asi do tohoto příběhu zasahovat.

Výsledky testování tedy ovlivňuje nejen správná příprava, promyšlená formulace otázky a konec konců i náš kontejner. Něco neseme v sobě, jiné vlivy leží mimo nás a nejsou rozpoznatelné. Pokud nám však intuitivní rozum říká, že je výsledek testování špatně, tak to je opravdu špatně. Důvěřujme tedy svalovému testu s vědomím, že jsou vnitřní a vnější vlivy, které mohou ojediněle vyvolat i vážnou chybu.

Kůň není motorka a v naší hlavě neleží počítač, to je to jen technický příměr. Mozek je živý organismus a může se někdy zachovat naprosto nevyzpytatelně