Průvodci a pomocníci

15.01.2021

Průvodci a pomocníci

Řada absolventů našich kurzů se současně octla v pozici mého klienta, nechali si něco odblokovat. Nemohli si nepovšimnout, že se při provádění korekce odmlčím, byť na kurzu komentář doporučuji. Důvodem je, že využívám zkratku, která průběh sezení urychluje. Pak mohu za 40 minut udělat kromě vstupního rozhovoru 4 konstelace, 2 systémy a nějaký všeobecně působící vliv. Tím snižuji zátěž klienta, ale hlavně tu svoji, bráním se přetížení. Proč i s absolventy kurzů pracuji v určité části mlčky? Mohl bych přece pracovat otevřeně, oni již nejsou laiky! Mohl, ale je zde bezpečnostní hledisko. Existuje totiž faustovské pokušení vyzkoušet něco neznámé. Sám jsem tímto obdobím prošel a způsobil několik úrazů, naštěstí žádný nebyl fatální. Pokud zjistím, že některý absolvent dosáhl vyššího stupně připravenosti, mohu mu rychlé napojení zprostředkovat a také to činím. Říkám tomu pracovně, že dostal průvodce, který ho podporuje v určité životní etapě.

Jak tuto práci vysvětlit? Obtížně, je to uchopitelné pouze modelem a tady nám prozatím věda není nic platná. Naznačil jsem to již v našem úvodním kurzu. Pokud nedokážeme najít potřebné slovo na Zrcadle uvědomění, ani s jeho pomocí, můžeme je vytáhnout z informačního pole. Zde jsem vyšel z představy, že informace má energetický charakter a nemůže se nikdy ztratit, je někde uložena. Pokud je svět všeobjímajícím internetovým systémem, mohu se na informaci pomocí svalového testu napojit a přečíst ji. Samozřejmě to předpokládá, že mám do určité oblasti informačního pole přístup. Vyhledání potřebného slova touto cestou označuji jako práci s pomůckou. Práce s průvodcem je samozřejmě také prací s informačním polem, jen vyžaduje určitou vyšší míru připravenosti. Jsou však i jiné možnosti napojení, někteří kineziologové je používají jen pro určitý řešený případ. Tomu říkám práce s pomocníkem.

V úvodu jsem použil poukaz na Fausta a měl bych to vysvětlit. Velký český mystik Eduard Tomáš upozorňoval, že existuje oblast Fantomů, takto chápal zbytky rozpadajících se negativních emocí a vášní. Vstup do ní využívají černí mágové a může být pro duchovního člověka nebezpečná. Neumím dát k tomuto problému komplexní výklad, ale znám dva případy, kdy k takovému napojení kineziologa došlo. První případ jsme vůbec nepochopili, to bylo ještě v časech One Braine. Lektorka Carol Hontz nám oznámila, že kolega z Košic si propálil jemné struktury, již nemůže pracovat a má velké problémy. Druhý případ jsem zažil na vlastní kůži u pokročilé absolventky svého kurzu. Nechtěně se napojila na nějakou nebezpečnou strukturu. Vymklo se jí to z rukou, vliv se k ní pak připojoval bez kontroly a způsoboval obrovské psychické problémy. Hodil by se pro ně psychiatrický termín bludy.

Varování Carol Hontz jsme tehdy vůbec nerozuměli, ona to nevysvětlila. Můj dnešní výklad je takový, že máme určitou obrannou bariéru, ta však může být za nepříznivých okolností proražena. V obou uvedených případech k tomu zcela určitě došlo. Nevím, jak k tomu přišel ten chlapec ze Slovenska, ale moje absolventka experimentovala s napojením na určitou část informačního pole. Z počátku problém nerozpoznala, později to již nešlo zastavit. Tak na to porosím pomyslete, když budete opouštět bezpečný prostor, který jste si osvojili v rámci našich tří kurzů. Samozřejmě máte svoji cestu, v rámci duchovního rozvoje lze dospět k různým pracovním postupům a já jsem vždy podporoval možnost svobodného rozvoje i individuální cesty. Není však vždy zlato, co s třpytí.

V mém názvosloví je tedy průvodcem napojení, které urychluje práci. Pomůcka je běžně dostupná již na úrovni prvního kurzu, usnadňuje pojmenování a uchopení situace. Pomocníkem je napojení, které pomáhá s řešením určitého případu a zde máme být skutečně velmi opatrní. Jsou to však jen moje vlastní názvy a totéž platí o informačním poli. Oficiální terminologie není zavedena. Ještě je zde otázka, zda máme s klientem o průvodci, pomocníkovi a informačním poli mluvit. Ze zkušenosti doporučuji držet se zásady, že čím více toho vím, tím je méně lidí, kterým to mohu sdělit. Mlčet je zlato a trocha tajemnosti neuškodí.